Sangat


Dosa, membanding bandingkan dosa ghibah, 73 tingkatan.

Dosa riba seperti dosa menzinahi ibunya sendiri, yang paling atas nya yaitu dosa ghibah

Dosa ghibah lebih dahsyat dari dosa riba.

Jalma anu ngomongkeun Batur asa teu boga dosa. Jalma anu ngadahar bangke sodarana.

Teu meunang ngupat,ngomongkeun sebagian yang lain. Daek teu dahar bangke ? Mangkana tong ngomongkeun batur.lisan urang langsung seukeut.nyeri bekas omongan kacandak maot.

Kedah tiasa ngajagi.tiasa melindungi diri sendiri.stop menjebloskan ke penjara dunia.

Seorang jalmi nyarios sakalimat, nyiptakeun karusakan langkung Jero langkung jauh Kana naraka.

Sakalimat janten seuri Batur baturna…malah bikin masuk neraka.

Jalmi cerita sakalimat, tikecebur ka naraka. Ulang saling ngawonkeun.bakal dipenta pertanggungjawaban.jaga ucapan dunia akhirat

Published by Nenkreni

hobby baca, nulis, bankers, an independent journalist, writerpreneur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: